item6
_______________________________________________________________________________
K   I
P  A  I
_______________________________________________________________________________
FISHTALE
"FISHTALE"
.